Privacy

Definities

Privacybeleid: dit privacybeleid

Gebruiker: deelnemers, vrijwilligers, leveranciers en medewerkers

Verantwoordelijke: Stichting U-Battle Run, Beeckendaal 60, 5221 PM ’s-Hertogenbosch, info@u-battle-run.nl, KvK nummer 68123434

Algemeen

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Stichting U-Battle Run de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.


De persoonsgegevens die door Stichting U-Battle Run worden verwerkt zijn NAW gegevens (naam, adres, Woonplaats) geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer (IBAN), personalia van ouders/verzorgers bij minderjarige deelnemers

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Minderjarigen

Doorgifte aan derden

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

Beveiliging

Wijzigingen in het Privacybeleid